Laboratorium Analiz Biologiczno-Żywieniowych

W pracowniach Laboratorium Analiz Biologiczno-Żywieniowych prowadzone są oznaczenia fizykochemiczne w próbach gleby, wody, pasz, żywności, surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Oceniany jest także skład chemiczny surowców pod względem obecności składników pożądanych w żywieniu człowieka i zwierząt oraz składników niepożądanych.

Powadzone są także badania naukowe w zakresie oceny płodności samców, możliwości wykorzystania ich w rozrodzie (badania przeprowadzane są przy użyciu cytometru przepływowego oraz mikroskopu fluorescencyjnego wyposażonego w oprogramowanie Sperm Class Analyzer). Dodatkowo prowadzone są badania nad wpływem czynników genetycznych i środowiskowych na jakość nasienia samców.