Laboratorium Analiz Środowiskowych

Laboratorium Analiz Środowiskowych przygotowane jest do prowadzenia kompleksowych badań mających na celu racjonalne gospodarowanie zasobami w środowisku przyrodniczym, zgodnie z zasadą trwałego i zrównoważonego rozwoju, zapobieganie zagrożeniom i kryzysom ekologicznym oraz lepsze wykorzystanie zasobów naturalnych. Wyposażenie aparaturowe laboratorium środowiskowego umożliwia prowadzenie badań terenowych, laboratoryjnych oraz przetwarzanie uzyskanych danych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii komputerowych. Poza aspektami praktycznymi, badania laboratorium środowiskowego obejmują szeroki obszar badań podstawowych. W ramach tych badań prowadzone są prace w zakresie hydrologii i hydrogeologii, zmian klimatu w przeszłości i współcześnie oraz wpływu człowieka  na środowisko przyrodnicze.

 

 

Wyposażenie:

 • Spektrometr emisyjny ICP OES SpectroBlue. Zakres długości fal : 165 – 770 nm o pełnym pokryciu liniami 1 - go rzędu
 • Analizator węgla organicznego Shimadzu TOC-L + SSM 5000
 • Oznaczanie zawartości węgla organicznego metodą różnicową. Metoda polega na oznaczeniu węgla całkowitego w temp. 900°C i węgla nieorganicznego w temp. 200°C z użyciem H3PO4 w atmosferze „czystego” tlenu. Powstały CO2 analizowany jest przy użyciu detektora NDIR. Zakres pomiarów: 0,1-30mg C dla węgla całkowitego oraz 0,1-20mg C dla węgla nieorganicznego. Maksymalna waga próbki - 1g
 • Spektrofotometr Shimadzu UV-1800
 • Automatyczny piknometr gazowy Ultrapyc 1200e
 • Piec mikrofalowy Anton Paar. Rotor 8 pozycyjny. Temperatura max. 260 °C przy ciśnieniu  60 bar
 • Wirówka laboratoryjna MPW-352. Pojemność max. 1000ml; prędkość obrotowa 90-18000  obr/min
 • Mieszadło magnetyczne Mr Hei Tec
 • Suszarka laboratoryjna SLN
 • Piec muflowy SNOL 7
 • Mechaniczne zestawy wiertnicze do pozyskiwania rdzeni osadów i skał litych firmy Eijkelkamp i Nordmeyer–Geotool
 • Tomografia elektrooporowa do rozpoznawania przypowierzchniowych osadów i  struktur geologicznych Volar Speed 96
 • Naziemny zestaw do skaningu laserowego Leica Scan Station C10