Laboratorium Fizyki Budowli

W Laboratorium prowadzone są badania w zakresie oceny oraz pomiaru natężenia hałasu (przemysłowego, komunikacyjnego, w budynkach mieszkalnych, maszyn i urządzeń). Ważnym aspektem funkcjonowania laboratorium są badania termowizyjne dla budownictwa, mające na celu ocenę izolacyjności cieplnej obiektów i budynków przy użyciu kamery termowizyjnej.

 

 

 

 

 

Wyposażenie:

  • izotropowe źródło dźwięku wraz z wzmacniaczem i generatorem szumu,
  • cyfrowy analizator poziomu dźwięku i drgań,
  • stukacz znormalizowany do pomiaru izolacyjności od dźwięków uderzeniowych w budynkach,
  • stacja monitorująca hałas wraz z oprogramowaniem SoundPlan,
  • uniwersalny miernik do pomiaru współczynnika przenikalności ciepła U dla przegrody budowlanej,
  • kamera termowizyjna do pomiaru izolacyjności cieplnej obiektów i budynków.